onsdag 20 februari 2013

Hästcentrum i Boden!


Här kommer en presentation av Hästcentrum i Boden, fortfarande under uppbyggnad, där Midurs medlemmar fick en visning i samband med årsmötet i söndags. Den röda byggnaden till vänster rymmer en veterinärklinik inkl operationssal och IVA-avdelning. I den högra blir det reception, företagshotell, konferensrum och café. (Bilden har jag lånat från deras hemsida.) Byggnaden till höger kommer framöver att utgöra centrum i anläggningen, när man även byggt till en utbildningdel till höger och en del för forskning och utveckling bakom. Det var en MKT intressant presentation av planerna för verksamheten, som vi Miduriter fick av vet Lars Steinwall!

Boden är norra Sveriges mest hästtäta kommun och tanken är att detta Hästcentrum ska bli ett nav för hästnäringen i hela norra Sverige. Första delen med veterinärkliniken invigs i mars och man har redan knutit specialister i kirurgi resp medicin till verksamheten. Det återstår ännu att komplettera med allmänpraktiserande veterinärer, men det skulle t ex kunna bli så att ATG-kliniken flyttar sin verksamhet från travbanan till Hästcentrum. (ATG-kliniken har precis köpts upp av ett riskkapitalbolag och man väntar nu på besked om vad som ska hända med den verksamheten. Men även om verksamheten ska finnas kvar så finns ett tryck från travet att man ska flytta ut från deras anläggning då de behöver ytorna själva. Så Hästcentrum skulle alltså kunna vara aktuellt som ny placering för dem.)


En bild från operationssalen, vars operationsbord anländer denna vecka. De vita dörrarna går till en av två uppvakningsboxar. Det är verkligen oerhört värdefullt att vi äntligen får operationsmöjligheter för häst här uppe! Idag måste hästarna transporteras långa sträckor, antingen till Uleåborg i Finland (26 mil enkel väg), till Mälarkliniken i Sigtuna (86 mil enkel väg) eller Strömsholm (96 mil enkel väg). Knappast optimalt ur djurskyddssynpunkt...!

Verksamheten i denna nya anläggning kommer att innebära många olika former av samarbete när den är helt färdigställd. I forsknings- och utvecklingsdelen kommer man bl a att ha ett rörelselab för utredning av och forskning kring rörelsestörningar hos häst och hur dessa kan rehabiliteras - detta i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Man kommer att ha en smedja där det även ska bedrivas hovslagarutbildning i samarbete med Flyinge. På sikt vill man även utveckla rehabilitering av människor m h a hästar.

I utbildningsdelen kommer man att driva ridgymnasium, troligen med islandshästinriktning, i samarbete med Wången och Grans naturbruksgymnasium. Det kommer även att bedrivas högskoleutbildningar i samarbete med LTU samt olika yrkesutbildningar inom hästområdet.


En del av gången som ska användas för hältutredningar (där man springer med hästarna) i väntan på att mer effektiva och standardiserade metoder för detta tas fram i FoU-delen. En av de kontrakterade veterinärspecialisterna tackade visst ja till jobbet så snart han såg denna!

En viktig målsättning med detta Hästcentrum är att höja kompetensnivån inom hästområdet. En annan är att främja egenföretagande inom hästområdet - och där kommer bl a det blivande företagshotellet att ha en viktig roll. Enligt Jordbruksverkets beräkningar skapar var 10:e häst direkt ett heltidsjobb. De ca 6000 hästar som beräknas finnas i Norrbotten innebär alltså minst 600 heltidsjobb inom denna sektor, vilket gör den jämförbar med några av de största företagen inom basnäringarna i Sverige! Och genom att skapa en mötesplats där befintliga och blivande entreprenörer inom detta område kan komma i kontakt både med samarbetspartners och potentiella kunder hoppas man att detta kan utvecklas ytterligare.


Fikapaus i det blivande cafét på övervåningen i "centrumhuset". En viktig del av verksamheten med tanke på det STORA upptagningsområdet - många hästägare kommer att ha åkt långa sträckor för att ta sig hit och har ju dessutom lika långt hem igen efter besöket. Planen är att denna del ska drivas som "socialt företag" och erbjuda praktik/arbetsträning för personer som behöver hjälp ut på arbetsmarknaden. Men den här gången stod Midurs styrelse för fikat: och förutom kaffe, te och bullar bjöds det även på bär och vispgrädde! Fem tårtspadar av fem möjliga, blir LCHF:arens betyg till detta fikautbud! (Och det verkade vara MÅNGA som uppskattade bär & grädde!)

Hästcentrum ligger också "centralt" placerat i "häst-Boden". Genom fönstret ni ser på bilden ovan kan man se travbanan - och Bodens ridklubbs anläggning ligger inte heller långt därifrån. (Bodens kommun håller tydligen på att återta ridanläggningen från BRK, för att även denna ska ingå i Hästcentrum. BRK kommer även i fortsättningen att vara hyresgäst där, men inte ensamma hyresgäster som idag.)

Geografiskt har denna del av Boden sedan flera år tillbaka markerats som ett "hästområde" av kommunen, då man t ex stadsplanerat för dem som vill bygga egna hästgårdar - varav flera redan byggts och fler är på gång. Så det är verkligen mycket spännande på gång! Nu hoppas vi bara att allt börjar komma igång SNART!!!

Vill du läsa mer om Hästcentrum i Boden så finns deras hemsida HÄR.

Inga kommentarer: