tisdag 26 juni 2018

Fysiopet-Tomas behandlar Hamingja

Idag var Fysiopet-Tomas i Mariebäck för att kolla ett antal hästar - inkl Hamingja. Sedan jag fått beskriva den rörelsestörning vi sett hos henne i tölten inledde han som vanligt sin undersökning med "manicken" på bilden. Jag tror man kan beskriva den som en sorts värmekamera som visar om det finns områden i muskulaturen som utsöndrar mer värme - en indikation på att det finns någon typ av irritation. 

När han dessutom mer handgripligen känt igenom henne kunde han konstatera att det mycket riktigt fanns problem i muskulaturen uppe i korset på höger sida, på höger bakben samt i ett område på ryggradens högra sida. Dessutom hade hon lite spänningar uppe i nacken - det är visst vanligt att besvär från bakdelen "spiller över" i spänningar där. Och när han lossade dessa började hon genast tugga så belåtet! Däremot hade hon inga problem i vänster bak - där de tidigare problemen suttit - och det var ju goda nyheter! Uppenbarligen har vi lyckats komma till rätta med de problemen!


Hamingja fick även djupvågsbehandling - något hon tycker är SKÖNT!

Tomas ordinerade sedan linimentbehandling av ett antal områden och gav också riktlinjer för den fortsatta träningen. Till att börja med ska vi undvika böjda spår under en period och dessutom behöver hon stärka musklerna på högerbenets framsida, genom bl a skritt i backar resp i terräng där hon behöver lyfta lite på fötterna. Och sådan ridning kommer det att bli alldeles naturligt under den period de går på sommarbetet i Höbäcken! Till att börja med ska hon dock få vila från ridningen så att linimentet ska hinna förstärka effekten av Tomas behandlingar. 

WOW - vilken man Hamingja har nu!!! utropade Sylvia efter behandlingen. Och Tomas idoga massage med armbågen längs med mankammen hade verkligen gett en megavolymeffekt! När Hamingja var färdigbehandlad för dagen behövde jag skynda till jobbet. Men Sylvia var bussig och skjutsade Hamingja bort till Höbäcken så att hon fick komma ut till de andra på sommarbetet! 

Inga kommentarer: